Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Evrim101:Önemli meseleler

Git ve: kullan, ara
Evrim 101 İçindekiler << önceki | sonraki >>

Önemli meseleler

Evrim kuramı yeryüzündeki canlı hayatın evrildiğini ve ortak bir ataya sahip olduğunu söyler. Elimizdeki tüm kanıtlar evrimin ortaya koyduğu bu temel yargıları desteklemektedir. Biyologlar bu temel yargıları tartışmamaktadır. Onlar daha çok evrimin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaya çalışmaktadırlar - ki bu da kolay bir iş değildir. Böyle bir süreç veri toplamayı, hipotezler kurmayı, modeller oluşturmayı ve diğer bilim insanlarının çalışmalarını değerlendirmeyi içerir. Bunların hepsi “yapılacaklar” listesinde bulunması gereken eylemlerdir. Bir kişi ya da grubun yaptığı çalışmaları değerlendirmek ve “bu kişiler bilim mi yapıyor” sorusunu cevaplayabilmek için bu listeyi kullanabiliriz.

Bütün bilimler doğal dünya hakkında sorular sorar ve bu soruları doğal süreçlerle açıklamaya çalışır. Daha sonra, doğadan elde edilen kanıtlarla bu açıklamaları değerlendirir. Evrimsel biyoloji buna bir istisna değildir. Darwin’in temel evrimsel değişim ve çeşitlenme kavramı yan tarafta kendi not defterinden bir sayfa ile gösterilmiştir. Doğadan kanıtlarla desteklenmiş olan bu kavramlar, birçok gözlemi doğal süreçler çerçevesinde açıklar.

Evrimsel biyologların cevaplamaya çalıştıkları bazı sorular şunlardır:

  1. Evrim yavaş ve kararlı bir halde mi yoksa ani sıçramalar şeklinde mi gelişme eğilimindedir?
  2. Yaşam ağacının neden bazı dalları çok çeşitlidir fakat diğer dalları alışılmadık şekilde seyrektir ?
  3. Evrim, yeni ve karmaşık özelliklerin kazanılmasını nasıl sağlar?
  4. Evrimde eğilimler var mıdır, eğer öyle ise, bunları hangi süreçler ortaya çıkarır?
Darwin'in not defterinden bir sayfa.
Önceki
Makroevrim örüntüleri


Sonraki
Evrimin_adımları


Darwin'in not defterinden yapılan alıntılar Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi Temsilciliği'nin onayına tabidir. Onların yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz.

yazdırılabilir görünüm