Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Evrim101:Doğal seçilim iş başında

Git ve: kullan, ara
Evrim 101 İçindekiler << önceki | sonraki >>

Doğal seçilim iş başında

Bilim insanları, evrimin temel mekanizmalarından biri olan doğal seçilimin pek çok örneğini açıklığa kavuşturmuştur.

Doğa tarihi hakkında bol fotoğraflı bir kitap sizi doğal seçilim tarafından üretilmiş hayret verici uyarlanım örneklerinin tam sayfa, parlak resimleriyle şaşkına çevirecektir. Aşağıdakiler gibi:


Eşek arılarını kendileriyle "çiftleşmeleri" için kandıran orkideler.
Yaprağa benzeyerek kamufle olan çekirgeler.
Zehirli mercan yılanlarını taklit eden, zehirsiz kral yılanlar.


Evrim101 26 4.jpg

Davranışlar da doğal seçilim tarafından şekillendirilebilir. Kuşların çiftleşme törenleri, arıların dansları ve insanların dil öğrenme becerisi gibi davranışların da genetik temelleri vardır ve doğal seçilime tabidirler. Resmin sağında görülen mavi ayaklı erkek sümsük kuşu karşı cinsi kendine çekmek için abartılı ayak hareketleri yapar.

Bazı durumlarda, doğal seçilimi doğrudan gözlemleyebiliriz. Son derece ikna edici olan verilere göre, Galapagos Adaları'ndaki ispinozların gaga şekillerinde iklimsel örüntünün izleri vardır: Kuraklık sonrasında, ispinoz popülasyonu daha sert tohumları yemelerine olanak sağlayan daha derin ve güçlü gagalara sahip olmuştur.

Başka örneklerde, insan etkinliklerinin neden olduğu çevresel değişimler organizma popülasyonlarının doğal seçilim yoluyla evrilmesine neden olmuştur. Bunun en belirgin örneklerinden biri, 19. yüzyıl İngiltere'sindeki koyu renkli güve popülasyonlarıdır; endüstriyel kirlenmeye paralel olarak bu popülasyonların sayısında artma ya da azalma gözlenmiştir. Bu gibi değişimler sık sık gözlenebilmekte ve belgelenebilmektedir.

Önceki
Doğal seçilim


Daha fazlasını keşfet!

Doğal seçilimin meşhur örnekleri için Tegula vakasını, PBS.org'da yayınlanan ispinoz kuşu gagası bilgi bankasını (ing.) ve Ken Miller tarafından kaleme alınan sanayileşmeye bağlı renklileşme ve kırmızı biberli güve (ing.) makalesini okuyabilirsiniz.

Sonraki
Peki ya seçilim değeri?

Orkide ve eşek arısı fotoğrafı Colin Bower tarafından; yılan fotoğrafı Neurotoxin tarafından; mavi ayaklı sümsük kuşu fotoğrafı Ian Skipworth tarafından sağlanmıştır; çekirge fotoğrafının hakları Greg Neise'ye aittir, GE Neise Digital Communication.

yazdırılabilir görünüm