Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Evrim101:Evrime giriş

Git ve: kullan, ara
Evrim 101 İçindekiler << önceki | sonraki >>

Evrime Giriş

Tanımı

Ağaç yaprakları birkaç hafta içinde renk değiştirip dökülürler.
Sıradağlar milyonlarca yıl içinde erozyonla aşınırlar.
Bir soy ağacı sayılı yıl içinde nesiller arasında kalıtım yoluyla değişimi resmeder.
Uzun yıllar boyunca süren evrim muhteşem çeşitlilikte canlı türleri ortaya çıkarabilir.

Biyolojik evrimin en basit tanımı, değişerek türemedir. Bu tanım hem küçük ölçekte evrimi (yani bir popülasyonun içinde gen sıklıklarının nesilden nesile değişmesini) hem de büyük ölçekte evrimi (yani aradan birçok nesilin geçmesiyle ortak bir atadan farklı türlerin türemesini) kapsar. Evrim yaşamın tarihini anlamamızı sağlar.

Açıklaması

Etrafımızdaki birçok şey zamanla değişir. Ancak bunların hepsine biyolojik evrim denemez. Örneğin ağaçlar yapraklarını döker, sıradağlar yükselip erozyona uğrar, fakat bunlar biyolojik evrime örnek oluşturmazlar, çünkü bu değişimlerde genetik kalıtım ile türeme yoktur.

Biyolojik evrimde temel fikir, Dünya üzerindeki bütün yaşamın ortak bir atası olduğudur. Tıpkı sizin büyükannenizin kuzenlerinizin de büyükannesi olması gibi...

Değişerek türeme sürecinin sonunda Dünya'daki yaşamın ortak atasından bugün fosillerde ve etrafımızdaki canlılarda gördüğümüz inanılmaz çeşitlilik oluştu: İnsanlar ve meşe ağaçları, serçeler ve balinalar... Evrim hepimizin uzaktan akraba olduğu anlamına geliyor.
Önceki
Evrim 101'e Hoşgeldiniz


Sonraki
Yaşamın tarihi: örüntülere bir bakış

yazdırılabilir görünüm