Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Evrim 101Y:Mutasyonlar raslantısaldır

Git ve: kullan, ara
Evrim 101 İçindekiler

Mutasyonlar raslantısaldır

Evrimin, doğal seçilim ve genetik sürüklenme gibi mekanizmaları, mutasyonların yol açtığı rastlantısal çeşitlilikler üzerinden ilerler.

Çevresel etmenlerin mutasyon hızını arttırdığı kanıtlanmış bir olgudur, ancak mutasyonun yönünü etkilediği genel olarak kabul gören bir düşünce değildir. Örneğin zararlı kimyasallara maruz kalmak, mutasyon hızını arttırabilir ancak organizmanın o kimyasallara direnç kazanmasını sağlayacak daha fazla mutasyona neden olmaz. Bu şekilde düşününce mutasyonlar rasgeledir, belirli bir mutasyonun olması ya da olmaması genellikle bu mutasyonun ne ölçüde kullanışlı olacağından bağımsızdır.

ABD’de bitleri öldürmek için belirli kimyasalları içeren şampuanların kullanıldığı bölgelerde bu kimyasallara dirençli pek çok bit buluyoruz. Bunun iki olası açıklaması var:

Hipotez A Hipotez B
Dirençli bit nesilleri zaten orada bulunmaktaydı – sadece artık onlara biraz daha sık rastlanıyor, çünkü dirençsiz olan diğer bitler öldü.
Bit şampuanına maruz kalan bitler, şampuana direnç geliştirecek şekilde mutasyon geçirdiler.

Bilim insanları genellikle ilk açıklamanın doğru olduğunu ve ikinci, yönelimli mutasyon açıklamasının doğru olmadığını kabul ederler.

Araştırmacılar bu alanda pek çok çalışma yapmışlardır. Sonuçlar pek çok şekilde yorumlanabilecek olsa da hiçbiri, kuşkuya yer bırakmaksızın, yönelimli mutasyon hipotezini desteklemiyor. Yine de, bilim insanları konuyla ilgili kanıt sağlayacak araştırmalar yapmaya devam ediyorlar.

Bunlara ek olarak, yapılan çalışmalar birçok mutasyonun “rastlantısal” olduğunu ve bir mutasyonun sırf organizma o mutasyonun yararlı olacağı bir ortamda bulunduğu için ortaya çıkmayacağını göstermiştir. Örneğin bakteriler antibiyotiğe maruz bırakıldıklarında, antibiyotik direncinin yaygınlığında bir artış gözlemleme olasılığımız yüksektir. 1952’de Esther ve Joshua Lederberg antibiyotik dirençliliğini sağlayan bu mutasyonların çoğunun, popülasyon o antibiyotikle karşılaşmadan önce de varolduğunu ve bu mutasyonlara popülasyonun o antibiyotiğe maruz bırakılmasının neden olmadığını belirlemişlerdi.


Anasayfa
Ana Sayfa

Kapat
Gezintinin sonu
Kapatmak için tıklayınız

yazdırılabilir görünüm