Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

OZGUN:Dilin Evrimi 13

Git ve: kullan, ara

3.3.2-Tomasello [36][37]

Tomasello

Özellikle insana yakın canlılar üzerinde yaptığı araştırmalarda psikoloji alanına büyük katkılar sunan Tomasello’nun dilin evrimi ile ilgili görüşleri gelişim psikolojisi ve karşılaştırmalı psikoloji alanında yaptığı çalışmalardan etkilenmişe benziyor.

Tomasello öncelikle dilde bazı evrenseller (language universals) olabileceğini ve bunlara dil evrenselleri denilebileceğini ancak bunların kesinlikle dilbilime dair yapılardan ve kategorilerden oluşamayacağını söylüyor. Bunlar olsa olsa genel iletişim işlevleri olan referansların, nesnelerin ve olayların kategorik olarak kavramsallaştırılması gibi bilişsel kapasiteler ve genel bilgi işlem yetenekleri olabilir. Tomasello fakültelere ayrılmış modüler bir zihin yapısı ve dil için özelleşmiş bir modül kurgusuna karşı çıkıyor. Çocukların büyüklerin dikkatlerini bazı varlıklara çekmeye çalışması gibi, dil de insan ve diğer canlıların toplulukta ilginin bir yere toplanması veya bu ilginin yönlendirilmesi için geliştirilmiş bir iletişim sistemi. Dil temel olarak türdeşlerin davranışlarına etkide bulunmak için kullanılıyor. Dolayısıyla Tomasello’ya göre dili bir zihinsel durum ya da bilgi iletme aracı olarak görmek yanlış oluyor. Dil iki temel öğeden oluşuyor: sembol ve gramer. Tomasello da, Corballis gibi dilin sözdizimsel yapısının gramatikleşmeyle açıklanacağını düşünüyor. Evrensel Gramer tezinin güçsüz bir tez olduğunu iddia eden Tomasello, buna kanıt olarak da neyin Evrensel Gramer’e ait olup neyin olmadığına dair dilbilim alanında bir uzlaşmanın sağlanamamış olmasını gösteriyor. Popper’den beri en iyi teorilerin çürütülebilir teoriler olduğunu iddia eden Tomasello, Evrensel Gramer tezinin çürütülemeyeceğini ve bu yüzden bilim olarak görmenin güç olduğunu söylüyor. Tomasello’ya göre sembolik ya da linguistik iletişime özel bir adaptasyon hiçbir zaman olmadı. Adaptasyon, sosyal bir biliş durumu (social cognition) olan kendinden yola çıkarak başkalarını anlamayla ilgiliydi. Dil sadece bu adaptasyona aracılık etti. Semboller ise bu ihtiyacın doğal sonuçları olarak ortaya çıktılar.

Tomasello psikoloji çalışmalarının dilin evrimi ile ilgili çok önemli ipuçları sağlayacağını düşünüyor. İletişim yöntemlerini ve dilin değişim eğilimlerini inceleyecek psikolojiye dayalı dilbilim çalışmalarının dilin evrimindeki yanıtlayamadığımız soruları cevaplayacağını düşünüyor.36) Tomasello, M. (2003) On the different origins of symbol and grammar. Christiansen M. ve Kirby, S. (haz), Language Evolution. Oxford University Press.

37) Yazı hazırlanırken faydalanılan diğer kaynaklar

Tomasello, M. (2004). What kind of evidence could refute the UG hypothesis? Studies in Language. 28: 642 – 644.


Önceki
Evrensel Grameri Kabul Etmeyenler


Sonraki
Bir Alternatif

yazdırılabilir görünüm