Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Çokayaklılar

Git ve: kullan, ara

(ing. myriapod) Çokayaklılar eklembacaklı hayvanların bir alt grubudur. Şu özellikleri taşırlar:

  • baş, uzun ve tekrar eden bölmelerden oluşan bir gövde,
  • bir çift duyarga (baştaki diğer yapıların sayısı türler arasında farklılık gösterir), gövdede çok sayıda üye, yani bacak.

Centipede.gif

Bacak sayıları gerçekte 40'tan 400'e kadar uzanan kırkayaklar ile çıyanlar bu gruptandır.

Myriapods.jpg
Çıyan Kırkayak


Çıyan resmi Kaliforniya Bilimler Akademisi'nden James T. Johnson'a, kırkayak resmi ise John White'a aittir.

yazdırılabilir görünüm