Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Adam Sedgewick

Git ve: kullan, ara

Adam Sedgwick (1785-1873): Farklı jeolojik katmanlardaki fosilleri inceleyen ve bugün kullandığımız katman (jeolojik devirlere karşılık gelen) isimlerinin (Kambriyen, Devonyen vb.) verilmesine yardımcı olan İngiliz yerbilimci. Sedgewick, jeolojik olaylar için doğal açıklamaları kabul etmesine ve William Smith’in biyostratigrafi(biyolojik katmanbilim) yöntemlerini kullanarak çalışmasına rağmen Darwin’in türlerin kökeni için yaptığı doğal açıklamasını reddediyordu. Onun iddiası, her bir jeolojik devrin başlangıcında yeni yaşam biçimlerinin tanrı tarafından yaratıldığı yönündeydi.

yazdırılabilir görünüm