Avcı

Başka organizmaları avlayan ve yiyen organizma. Bir avcı bitki ya da et yiyebilir.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Avc%C4%B1" adresinden alındı.