Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Ayrışma

Git ve: kullan, ara

(ing. segregation) Kromozom çiftlerinin birbirlerinden ayrıldığı ve farklı eşey hücrelerine taşındığı süreç. Eşey hücreleri oluşurken, kendisi iki tam set kromozom taşıyan tek bir anne hücreden dört adet, herbiri tek tam set kromozom taşıyan yavru hücre oluşur. Bu süreçte anne hücredeki eşlenmiş kromozomlar farklı yavru hücrelere ayrılırlar. Buna ayrışma denir.

yazdırılabilir görünüm