Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Biyoçeşitlilik

Git ve: kullan, ara

(ing. biodiversity) Belirli bir bölgede yaşamakta olan organizmalar arasındaki çeşitlilik ve değişkenlik. Ancak, bu terim daha özel bir biçimde de tanımlanabilir ve farklı yollarla ölçülebilir. Örneğin, bazen biyoçeşitlilik belirli bir alanda bulunan tür sayısını, bazen ise belirli bir bölgede organizmalar tarafından kullanılan farklı ekolojik nişlerin sayısını ve bazense belirli bir alandaki organizmaların sahip olduğu genetik farklılıkların miktarını ifade etmekte kullanılabilir.

yazdırılabilir görünüm