Cins

(ing. genus) Linneci Sınıflandırmaya göre, türün bir üstünde bulunan basamak. Örneğin, insanların cinsi Homodur. Homo cinsine dahil diğer türler arasında Homo erectus ve Homo neanderthalensis.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Cins" adresinden alındı.