Dal

(ing: clade) Ortak atadan gelen bütün soyların oluşturduğu canlılar grubu. Örneğin, kuşlar, dinozorlar, timsahlar ve bunların soyu tükenmiş akrabaları bir dal oluştururlar. Daha detaylı bilgi için, Evrim 101 başlığı altında dallarla ilgili sayfaya bakınız.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Dal" adresinden alındı.