Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Darboğaz

Git ve: kullan, ara

(ing. bottleneck) Bir popülasyonun nüfusu ciddi miktarda azaldığında gerçekleşen bir olay. Bu olay gerçekleştiğinde, genetik sürüklenme popülasyonun üzerinde önemli ölçüde etkili olabilir. Başka bir deyişle, popülasyonun büyüklüğü ciddi miktarda azaldığında, popülasyon içindeki gen frekansları rasgele değişmeye yatkın hale gelir, popülasyondaki birçok gen kaybolabilir, bu durum da popülasyonun genetik çeşitliliğini azaltabilir. Daha detaylı bir açıklama için, Evrim 101 içindeki darboğazlarla ilgili kaynaklarımızı inceleyebilirsiniz.

yazdırılabilir görünüm