Doğal seçilim

(ing. natural selection) Bir popülasyondaki farklı genotiplerin, o popülasyonun gen sıklıklarında değişikliklere sebep olacak şekil farklılıklar göstererek hayatta kalması ya da üremesi. Daha kapsamlı bir açıklama için Evrime Giriş bölümündeki doğal seçilim konulu bölümü okuyun.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Do%C4%9Fal_se%C3%A7ilim" adresinden alındı.