Evrim

(ing. evolution) Evrim (evrilmek - f.), kısaca, değişikliğe uğramış yeni nesil/soydur. Bu tanım küçük ölçekte evrimi (bir popülasyonda bir nesilden diğerine gen sıklığının değişmesini) ve büyük ölçekte evrimi (pek çok nesiller boyunca, farklı türlerin ortak bir atadan ortaya çıkmasını) kapsar. Çok daha detaylı bir açıklama için Evrime Giriş bölümünü okuyun.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Evrim" adresinden alındı.