Fenotip

(ing. phenotype) Bir organizmanın fiziksel özellikleri. Bir organizmanın morfolojisi, davranışı ya da fizyolojisinin herhangi bir yönü fenotip olarak kabul edilebilir. Fenotip, hem organizmanın kendi genlerinin hem de çevresel faktörlerin etkisi altındadır.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Fenotip" adresinden alındı.