Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Fenotipik esneklik

Git ve: kullan, ara

(ing. phenotypic plasticity) Bir organizmanın fenotipinde, o anda bulundukları ya da eskiden içinde bulundukları ortama bağlı değişikliklerin derecesi. Aynı genotipe sahip sahip iki organizma (örn, tek yumurta ikizleri), farklı ortamlarda büyütülecek olurlarsa, farklı fenotiplere sahip olabilirler ( örn, biri daha uzun ya da daha şişman olabilir); bu farklılıklar fenotipik esnekliği temsil eder. Tüm organizmalar belli derecede fenotipik esneklik gösterir (örn, genetik olarak tıpatıp aynı olan iki hayvandan daha fazla yiyeceğe ulaşabilen, genelde ulaşamayana göre daha ağır olacaktır), ancak bazen fenotipik esneklik, aşırı boyutta olabilir (örn, bazı balıklar yumurtadayken maruz kaldıkları sıcaklığa bağlı olarak dişi ya da erkek olabilmektedirler).

yazdırılabilir görünüm