Fosil

(ing. fossil) Bir canlının, jeolojik devirler boyunca saklı kalabilmiş herhangi bir parçası ya da izi (vücudun tamamı, bir parçası, yuvası, ayak izi vs...)

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Fosil" adresinden alındı.