Genetik sürüklenme

(ing. genetic drift) Bir popülasyonun nesilden nesile gen sıklıklarındaki rasgele değişiklikler. Bu durum örnekleme hatasının bir sonucu olarak ortaya çıkar, bazı genotipler diğerlerine göre, "daha iyi" oldukları için değil sırf şanslı oldukları için daha fazla çoğalırlar. Bu işlem bir popülasyondaki gen sıklıklarının zamanla sürüklenmesine sebep olur. Kimi zaman bazı genler popülasyondan tamamen "dışarı sürüklenebilirler" (yani, bir genin sıklığı yalnızca şansın bir eseri olarak sıfıra düşebilir). Bir popülasyonda genetik sürüklenmenin genellikle genetik çeşitliliği azaltıcı etkisi vardır. Daha kapsamlı bir açıklama için Evrime Giriş'in genetik sürüklenme bölümünü okuyun.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Genetik_s%C3%BCr%C3%BCklenme" adresinden alındı.