Genom

(ing. genome) Bir canlının taşıdığı bütün genetik bilgi.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Genom" adresinden alındı.