Genotip

(ing. genotype) Bir organizmanın sahip olduğu genler. Genotip bazen organizmanın bütün genomunu, bazen de belli bir lokustaki alelleri ifade etmek için kullanılır

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Genotip" adresinden alındı.