Hipotez

(ing: hypothesis) Görece küçük bir olgular grubunu açıklamak için öne sürülen açıklamalar. Bir hipotezin mutlaka doğadan elde edilecek kanıtlarla test edilebilir olması gerekir. Eğer önerilen bir açıklama deneysel, gözlemsel ya da başka yöntemlerle test edilemiyorsa, bilimsel bir hipotez değildir.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Hipotez" adresinden alındı.