Kökendeş

(ing. homologous, homology) Kökendeş karakterler iki türün ikisine de ortak bir atadan kalıtılmış olan karakterlerdir. Örneğin, insan ve fare gözleri kökendeştir, çünkü iki türe de gözleri yine benzer tipte gözlere sahip ortak bir atadan kalıtılmıştır. Bunu görevdeş ve homoplasiyoz karakterlerle karşılaştırın.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:K%C3%B6kende%C5%9F" adresinden alındı.