Mutasyon

(ing. mutation) DNA diziliminde, genellikle DNA'nın eşlenmesi ya da tamiri esnasındaki hatalar yüzünden meydana gelen bir değişim. Mutasyon genetik çeşitliliğin ana kaynağıdır. Genomun yapısında oluşan rekombinasyona bağlı değişiklikler mutasyon olarak kabul edilmemektedir çünkü rekombinasyon hangi genlerin aynı genomda bir araya geleceği ile ilgili değişiklikleri düzenler, fakat bu genlerin şifresini (baz dizisini) değiştirmez. Daha ayrıntılı bilgi için Evrime Giriş'teki mutasyon başlığına bakınız.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Mutasyon" adresinden alındı.