Ortak ata

(ing. common ancestor) İki ya da daha fazla torun soyun sahip olduğu ortak ata - başka bir deyişle, bu soyların kendisinden geldiği ata. Örneğin, iki biyolojik kardeşin ortak ataları bu kardeşlerin anne-babası ile anneanne-dedesini içerir; kır kurdu (Canis latrans) ve kurdun (Canis lupus) ortak ataları arasında ilk köpekgil (canine) ve ilk memeli vardır.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Ortak_ata" adresinden alındı.