Popülasyon

(ing. population) Genellikle, birbiri ile çiftleşen ve kendilerine benzeyen diğer başka gruplar ile çiftleşmeyen, birbirine yakın alanlarda yaşayan organizma grubuna verilen ad; gen havuzu. Organizmanın türüne bağlı olarak, popülasyonlar büyük ya da küçük coğrafi alanlara yayılmış olabilirler

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Pop%C3%BClasyon" adresinden alındı.