Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Rasgele

Git ve: kullan, ara

(ing. random) Bir şekilde öngörülemez olan olaylar. Mutasyonlara rastlantısal denmesinin nedeni, hangi mutasyonun ne zaman meydana geleceğini organizmanın ihtiyaçlarına dayanarak öngörmenin mümkün olmamasıdır. Diğer bir ifadeyle, mutasyonlar daha fazla uyarlılık yönünde gerçekleşmez. Ancak bu, bütün mutasyonların aynı derecede olası olduğu anlamına da gelmez. Genomun bazı bölgelerinde mutasyon olma olasılığı diğerlerine göre daha fazla olduğu gibi, ışınım ya da bazı kimyasal maddeler gibi dış etkenlerin bazılarının da belli tip mutasyonlara yol açtığı bilinmektedir.

yazdırılabilir görünüm