Sıcak kanlılık

(ing. endothermic) Bu kavram vücut sıcaklığını kendi vücudunda ısı üreterek ayarlayabilen canlıları tanımlamak için kullanılır. (endo = iç, therm = sıcaklık). Örneğin memeliler sıcak kanlı canlılardır.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:S%C4%B1cak_kanl%C4%B1l%C4%B1k" adresinden alındı.