Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Sözlükçe:Sinapomorfi

Git ve: kullan, ara

Bir dalda, o dala üye iki veya daha fazla soyda görülen türemiş karakter biçimine sinapomorfi denir (sin = ortak, apo = ayrı, morf = biçim). Soylar arasında görülen sinapomorfiler, soylar arasında bir ortak atanın varlığına işaret eder. Mesela karasal omurgalılar dalında, dört ayaklılık atasal (plesiyomorfik) biçimdir. Öte yandan karasal omurgalılar içinde hem kargalarda ve hem de papağanlarda, "iki ayak ve iki kanatlı olma" apomorfik (türemiş) karakter biçimini görürüz. Bu da karga ve papağanların, diğer karasal omurgalılara kıyasla yakın akraba olduklarını gösterir.

yazdırılabilir görünüm