Soy

(ing. lineage) Kendi içinde kesintisiz bir ata-torun ilişkisi ile bağlı bulunan popülasyon, organizma, hücre ya da gen serileri.

"http://evrimianlamak.org/e/S%C3%B6zl%C3%BCk%C3%A7e:Soy" adresinden alındı.