Evrimi Anlamak kapsamlı ve anlaşılır evrim rehberiniz!

Genetik

Git ve: kullan, ara


Ana Sayfa : Evrim nedir ve nasıl çalışır

Genetik

Kaynaklar:

Genetik çeşitlilik: Temel bilgiler

Genetik çeşitlilik evrimde anahtar bir öğedir. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve neden bu kadar önemli olduğunu öğrenin.

Bu makale Evrime Giriş’in içinde yer almaktadır.

DNA ve mutasyonlar İleri Seviye

Mutasyonlar genetik çeşitlilik için muazzam bir kaynaktır ve bu yüzden evrim için gereklidir. Mutasyonların sebepleri, etkileri, mutasyon çeşitleri ve mutasyonun evrimdeki rolü hakkında bilgi edinin.

Bir yüzgeç bacak olur, o da kanat olur (İngilizce)

Yeni bir araştırma evrimin karmaşık yapıları oluşturmak için tekrar tekrar aynı genetik alet çantasını kullandığını gösteriyor.

Bu makale National Geographic’in internet sayfasında yer almaktadır.

Genetiği anlamak (İngilizce)

Genetikle ilgili bir konuyu tekrar gözden geçirmeniz mi gerekiyor? Bu internet sitesi çeşitli kaynaklardan yararlanarak, genetiğin temelleriyle, işleyişiyle ilgili bilgiler, genetikle ilgili makale ve haberler sağlıyor. Ayrıca genetikle ilgili sorularınız için danışabileceğiniz bir kütüphaneyi de içeriyor.

Bu internet sitesi “Tech Museum of Innovation” tarafından oluşturulmuştur.

Web semineri: Fosiller, genler ve embriyolar (İngilizce) İleri Seviye

Dört bölümlük konuşmasının bu üçüncü bölümünde biyolog David Kingsley, Darwin’in evrim kuramına karşı geliştirilen esas anti-tezleri inceliyor ve modern kanıtların aslında kuramı ne kadar desteklediğini gösteriyor.

Bu konuşma Howard Hughes Enstitüsü'nün BioInteractive internet sayfasında yer almaktadır.

Web semineri: Kelebeklerden insanlara (İngilizce)

Dört bölümlük konuşmasının bu dördüncü bölümünde, evrim biyoloğu Sean Carroll böceklerin gelişmiş genetiğini kullanarak eski genlerin yeni özellikler kazanabileceğini açıklıyor ve bunun insan evrimini anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini altını çiziyor.

Bu konuşma Howard Hughes Enstitüsü'nün BioInteractive internet sayfasında yer almaktadır.

Web semineri: Seçim iş başında (İngilizce) İleri Seviye

Dört bölümlük konuşmasının bu ikinci bölümünde, biyolog David Kingsley küçük genetik değişikliklerin morfolojiyi nasıl büyük ölçekte etkileyebileceği hakkında konuşuyor. Bunu, darıyı, köpek yetiştiriciliğini ve dikenli balıkları örnek göstererek somutlaştırıyor

Bu konuşma Howard Hughes Enstitüsü'nün BioInteractive internet sayfasında yer almaktadır.

Web semineri: Evrim bilimi (İngilizce)

Evrim biyoloğu Sean Carroll bize gelişimin evriminin alanını tanıtıyor ve meyve sineği, kelebekler ile buz balıklarını örnek göstererek yaptığı araştırmanın evrimle ilgili anlayışımızı nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Bu video New York Times internet sayfasında yer almaktadır.

Neden gözler? İleri Seviye

Gözler evrim için bir sembol olmuştur. Gerçekten nasıl oldu da böyle bütünleşik ve çok parçalı bir yapı evrimleşti? Bir çok farklı hayvan karmaşık yapıda göze sahipken, bu türlerin evrimlerinin şifresi çözüldüğünde aslında birbirlerine ne kadar benzedikleri şaşırtıcı.

Evrim haberleri: HIV’in evrimleşmiş zırhında küçük bir çatlak (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Medikal araştırmacıları HIV virüsüne karşı bir aşı geliştirmek için milyarlarca dolar harcadılar ama, şu ana kadar başarılı olamadılar. Neden HIV aşısı bulunamıyor? Mart 2007 tarihli bu haber raporu, HIV’in hızlı evriminin tedaviyi nasıl zora soktuğunu ve yeni bir keşfin, aşı üreticilerinin bu evrimin yarattığı zorlukları aşmasını nasıl sağlayabileceğini anlatıyor.

Evrim haberleri: Farklı renkte bir balık

Küçük ama gösterişli bir akvaryum balığı olan zebrabalığını, insan genetiği hakkındaki soruları cevaplamak için kullanmak başlangıçta size şaşırtıcı gelebilir. Ama bu balığın genomu pek çok hastalığı, daha da ilginvi insan derisinin rengini belirleyen genleri anlamamıza yardımcı olacak bilgileri barındırıyor. Bu yazı, Keith Cheng'in araştırma ekibinin bu konu hakkındaki ilginç bulgularını anlatıyor.

Evrim haberleri: Aldatan çitaların keyfi yerinde (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Biyologlar dişi çitaların sürekli olarak çoğul çiftleşmenin yollarını aradıklarını keşfetti. Temmuz 2007 tarihli bu haber raporu, bu olayın evrimsel sonuçlarının nesli tükenmekte olan bu türün korunmasına nasıl yardımcı olabileceği üzerinde duruyor.

Evrim haberleri: Sürat şeridinde evrim (mi?) (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Acaba insanlar olarak yarattığımız ve geliştirdiğimiz bu ileri teknoloji yüzünden daha ileri evrime uğramaktan kendimizi muaf mı tuttuk? Belki hayır. Şubat 2008 tarihli bu haber raporu, genetik araştırmalar sonucu yakın tarihte evrimin hız kazanmış olabileceğini vurguluyor.

Evrim haberleri: Genetik soybilim, evrimsel tarihin ipuçları için DNA’mızı istiyor İleri Seviye

Kasım 2007 tarihli bu haber raporu, DNA’yı soy ağacı araştırmalarında kullanan iş dallarına mercek tutuyor ve bu arada genetik testlerin aslında ne işe yaradığını aydınlatıyor.

Evrim haberleri: Geçmişteki salgınların hayaletleri (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

HIV ve sıtmanın ikisi de küresel anlamda, 30 milyonla 200 milyon arasında insanı etkileyen sağlık tehditleri yaratmışlardır. Ekim 2008 tarihli bu haber raporu bu iki virüs arasında beklenmeyen bir bağlantıyı ortaya koyuyor.

Evrim haberleri: Laktaz var mı? İleri Seviye (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Süt hazım yeteneği son zamanlarda evrimle ortaya çıkmıştır ve bazı insan populasyonları arasında yayılmıştır. Nisan 2007 tarihli bu haber raporu, evrimin mandıraların nimetlerinden insanların faydalanmalarının yolunun nasıl açıldığını gösteriyor.

Evrim haberleri: Evrimde sıcak noktalar

Neden tropik bölgelerde türler çok çeşitlidir? Haziran 2006 tarihli bu haber raporu, bir fikir sunuyor: sıcak iklimler evrimin hızını tetikliyor olabilir.

Evrim haberleri: Ağacın dalını görmek İleri Seviye (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Son araştırmalar, şempanzelerin, en azından bazı yönlerden insanlardan daha çok evrime uğradığını açığa çıkardı. Mayıs 2007 tarihli bu haber raporu, daha da derinlere iniyor ve insanın evrimiyle ilgili birçok genel kanıyı da çürütüyor.

Evrim haberleri: Süper böcek, süper hızlı evrim (HAZIRLIK AŞAMASINDA)

Methicillin antibiyotiğine dayanıklı staph bakterisi enfeksiyonları Amerika’da şu anda HIV’den daha çok can alıyor. Nisan 2008 tarihli bu haber raporu, bakterilerin bu beklenmedik evriminin nasıl bir tehdit oluşturabileceği üzerine odaklanıyor.

Francis Crick ve James Watson: DNA, evrimin dili

Watson ve Crick DNA’nın yapısını öğrendiler, genetik kodun şifresini çözdüler, genetik ve evrim alanlarında devrimci teknikler için temelleri attılar.

Bu makale Evrimsel Düşüncenin Tarihi’nde yer almaktadır.

Gregor Mendel: Ayrık genler miras kalıyor

Darwin’in haberi olmasa da Gregor Mendel'in genetik mirasın doğası hakkındaki keşifleri sonunda evrim teorisi için çok önemli bir element hâline geldi.

Bu makale Evrimsel Düşüncenin Tarihi’nde yer almaktadır.

Ronald Fisher, JBS Haldane, ve Sewall Wright: Rasgele mutasyonlar ve evrimsel değişim

Ronald Fisher ve meslektaşları, Mendel’in yasalarıyla somut evrim arasında bağlantı kurdular. Yaklaşımları –toplum genetiği adıyla anılıyor- mutasyonların bir topluluk içinde nasıl su yüzüne çıkabileceğini ve yayılabileceğini açığa çıkardı.

Bu makale Evrimsel Düşüncenin Tarihi bölümünde yer almaktadır.

Thomas Hunt Morgan: Kromozomlar, mutasyon, ve modern genetiğin doğumu

Thomas Hunt Morgan ve meslektaşları, Mendel kurallarının temel ilkeleri (kromozomlar) hakkında bir çalışma yaptılar ve genetik alanını, modern evrim teorisinin önemli bir bileşenini oluşturdular.

Bu makale Evrimsel Düşüncenin Tarihi bölümünde yer almaktadır.

Wilson, Sarich, Sibley, ve Ahlquist: Genetik benzerlikler

Araştırmacılar türler arası benzerliklerin derecesini belirlemek için bir çok yöntem kullanıyorlar, hepsi de türlerin evrimsel ilişkileriyle ilgili kanıtlar sunuyor.

Bu makale Evrimsel Düşüncenin Tarihi bölümünde yer almaktadır.


"http://evrimianlamak.org/e/Genetik" adresinden alındı.
yazdırılabilir görünüm